Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

01-06-2016 16:58:15 | Bieżący | EBI | 12/2016
Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 1.06.2016 r. Emitent zawarł z KUPEG úvěrová pojišt?ovna, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę nr 410012505 w sprawie ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności. Przedmiotem ubezpieczenia są należności Emitenta wobec jego kontrahentów z tytułu sprzedaży i dostawy towarów. Umowa została zawarta na okres dwóch lat do dnia 31.05.2018 r. z możliwością jej automatycznego odnowienia na kolejne 12 miesięcy. Maksymalna górna granica odszkodowania wynosi pięćdziesięciokrotność minimalnej składki ubezpieczenia lub składki rzeczywiście zapłaconej, w zależności od tego, która z nich będzie dla Emitenta korzystniejsza.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu