Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji Madkom Spółka Akcyjna (PLMADKM00019)

09-09-2014 11:02:54 | Bieżący | EBI | 44/2014
Zarząd Madkom SA informuje, że w dniu 8 września 2014 złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneks do listu księgowego w związku z trwającym procesem scalenia akcji. Zgodnie z aneksem liczba niedoborów scaleniowych wynosi 143 akcji. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Madkom Sp. z o.o.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 754/14, zgodnie z którą na wniosek Madkom S.A., Zarząd Krajowego Depozytu określił dzień 10 września 2014 roku jako dzień wymiany 50 697 500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczonych kodem PLMADKM00019 na 5 069 750 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Szczechowiak - Prezes Zarządu