Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

02-06-2016 14:56:21 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 11.00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas w Katowicach.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika