Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu. ESOTIQ & HENDERSON (PLESTHN00018)

12-09-2014 14:31:37 | Bieżący | ESPI | 20/2014
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu.

PAP
Data: 2014-09-12

Firma: ESOTIQ & HENDERSON SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Zwolanie_WZA_E&H_20141010.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Pelnomocnictwo_WZA_E&H_20141010.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_glosowanie_WZA_E&H_20141010.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-09-12
  Skrócona nazwa emitenta
  ESOTIQ & HENDERSON
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt. 1_, 2_, 3_ i 6a_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zwołanie na dzień 10 października 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4. Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z uprzednio ogłoszonego 29 września 2014 roku jest podyktowana intencją równoczesnego dokonania ogłoszenia o zwołaniu na stronie internetowej Emitenta oraz przekazania informacji o zwołaniu do wiadomości publicznej za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _EBI_ i Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zwolanie_WZA_E&H_20141010.pdf Zwołanie WZA 2014.10.10
  Pelnomocnictwo_WZA_E&H_20141010.pdf Pełnomocnictwo WZA 2014.10.10
  Formularz_glosowanie_WZA_E&H_20141010.pdf Formularz głosowania WZA 2014.10.10

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ESOTIQ & HENDERSON SA
  _pełna nazwa emitenta_
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki _lek_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  80-771 Gdańsk
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Sadowa 8
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-09-12 Adam Skrzypek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta ESOTIQ & HENDERSON SA
  Symbol Emitenta ESOTIQ & HENDERSON
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu.
  Sektor Lekki (lek)
  Kod 80-771
  Miasto Gdańsk
  Ulica Sadowa
  Nr 8
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-09-12
  Rok biezacy 2014
  Numer 20
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.