Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamierzone zmiany Statutu Spółki INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

02-06-2016 15:16:24 | Bieżący | EBI | 16/2016
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. niniejszym informuje, że w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r. planowane są zmiany Statutu Spółki.

Planowana jest zmiana treści § 2.

Treść przed zamierzonymi zmianami :
?Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.?

Treść po zamierzonych zmianach:
?Siedzibą Spółki jest miasto Świętochłowice.?

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu