Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2015r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

03-06-2016 08:59:21 | Roczny | EBI | 9/2016
Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Roczny za 2015r. W załączeniu treść raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostkowego Assetus S.A. za 2015r.

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2015r.

3. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2015r.

4. Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. za 2015r. jednostkowe

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Assetus S.A. za 2015.

6. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2015r.

7. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2015r.

8. Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Assetus S.A. za 2015r.

9. Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. za 2015r.

10. Oświadczenie Zarządu Emitenta

11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot. biegłego

12. Oświadczenie Zarzadu Emitenta dot. podmiotu dokonujcego badania skonsolidowanego i biegłego

13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot skonsolid. sprawozdania grupy kapitałowej

14. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego Assetus S.A. za 2015r.

15. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego Assetus S.A. za 2015r.

16. Informacja dotyczaca ladu korporacyjnego Assetus S.A. 2015r.