Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2014 roku - uzupełniony Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

24-09-2014 09:18:22 | Kwartalny | EBI | 11/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu uzupełniony raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pismo GPW w Warszawie z dnia 17 września 2014r.

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_2Q2014_poprawiony