Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii D1 do obrotu na rynku NewConnect M FOOD S.A. (PLMDVLP00016)

02-10-2014 15:07:48 | Bieżący | EBI | 22/2014
Zarząd M Development SA z siedzibą w Łodzi (?Spółka?) informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 1088/2014 z dnia 1 października 2014 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Kochański - Prezes Zarządu