Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października 2014 r. Grupa Trinity Spółka Akcyjna (PLGTRNT00010)

02-10-2014 15:23:56 | Bieżący | EBI | 18/2014
Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2014 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

2014-10-01 Akt Notarialny 25940 GT