Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii C i D na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-10-2014 15:26:37 | Bieżący | EBI | 26/2014
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 2 października 2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Jednocześnie Emitent złożył do Zarządu GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 450.000 akcji serii C oraz 180.000 akcji serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem ostatniego notowania PDA serii D jest 9 października 2014 r., z kolei dniem pierwszego notowania akcji serii C i D jest 10 października 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Lis - Wiceprezes Zarządu