Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej Umowy TELEHORSE Spółka Akcyjna (PLBLOCM00013)

06-10-2014 11:56:22 | Bieżący | EBI | 16/2014
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 października 2014 roku Emitent podpisał z jednym z warszawskich deweloperów (?Zleceniodawca?) umowę dotyczącą przygotowania materiałów wizualnych wspierających działania marketingowe dewelopera.
Wartość umowy ramowej wynosi ponad 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Poszczególne płatności będą dokonywane w częściach w wyniku wykonania konkretnych etapów umowy.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Zleceniodawca jest podmiotem na stałe współpracującym z Emitentem, jednakże z uwagi na postanowienia umowne Emitent nie może wskazać szczegółowych danych Zleceniodawcy.
W ocenie zarządu Emitenta wskazana powyżej umowa wpłynie w znaczący sposób na wyniki finansowe Blue Ocean Media S.A. w bieżącym roku obrotowym.

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Marta Skawińska - Prezes Zarządu