Raporty Spółek ESPI/EBI

Wartość udzielonych pożyczek we wrześniu 2014 r. SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00019)

06-10-2014 12:00:30 | Bieżący | EBI | 86/2014
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, że SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. ("Spółka zależna Emitenta") w miesiącu wrześniu 2014 r. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 5,97 mln PLN, co stanowi wzrost o 42,14 % w porównaniu do września 2013 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, tj. sierpnia 2014 r., łączna wartość udzielonych przez Spółkę pożyczek uległa zwiększeniu o 4,55 %.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Stanioch - Członek Zarządu
  • Daniel Meniów - Prokurent