Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu nowej umowy franczyzowej Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

14-10-2014 11:45:08 | Bieżący | EBI | 19/2014
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 14.10.2014 Zarząd Spółki otrzymał oryginał podpisanej umowy:

1. - datowanej na dzień 02.10.2014, gdzie jako franczyzodawca, zawarł z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji lokalu-sklepu o powierzchni 47,8 m? w znajdującego się w Sieradzu (województwo łódzkie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP oraz marek z portfolio KFG (Kids Fashion Group).
Przygotowanie lokalu, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpi dnia 18 października 2014 roku.  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu