Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta prognozy przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2014 roku MakoLab Spółka Akcyjna (PLMKLAB00023)

14-10-2014 19:17:25 | Bieżący | EBI | 31/2014
W nawiązaniu do raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r. z dnia 14.08.2014 r. (nr raportu 23/2014), w którym poinformowano, iż Makolab S.A. (dalej: "Spółka") planuje osiągnięcie w III kwartale 2014 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 3.500 tys. zł netto, Zarząd Spółki informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2014 r. wyniosła 4.255 tys. zł. Oznacza to przekroczenie o ponad 21% prognozy wartości sprzedaży w III kwartale 2014 r. podanej w raporcie kwartalnym za II kwartał 2014 r., jak również wzrost wartości sprzedaży o 32% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.

Wyższa niż prognozowano sprzedaż jest wynikiem zrealizowania do końca III kwartału 2014 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki.

Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2014 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu