Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. w dniu 29.06.2016 r. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-06-2016 14:24:48 | Bieżący | EBI | 17/2016
Zarząd INVESTEKO S.A przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych przez ZWZ dnia 29.06.16 r.