Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej II kadencji INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-06-2016 15:28:20 | Bieżący | EBI | 18/2016
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej drugiej, trzyletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Pan Aleksander Karkos - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Jacek Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani prof. Czesława Rosik - Dulewska - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Roman Pęcherz - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Grzegorz Primus - Członek Rady Nadzorczej

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę wymaganych informacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu