Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – obniżenie poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PLANET SOFT S.A. (PLPLNTS00016)

15-10-2014 09:47:01 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB-W_ASO: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – obniżenie poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2014-10-15

Firma: PLANET SOFT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_o_zmianie_glosow_na_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-10-15
  Skrócona nazwa emitenta
  PLANET SOFT S.A.
  Temat
  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – obniżenie poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło drogą elektroniczną od Pana Marcina Kałuży zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

  Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_o_zmianie_glosow_na_WZA.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_
  In accordance with Art. 70 section 1 of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies, the Board Planet Soft SA of Wrocław, announces that on 14 October 2014, the Company received electronically from Mr. Marcin Kałuża notice of the change in its share of votes at the General Meeting of Shareholders Planet Soft SA based in Wroclaw.

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PLANET SOFT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PLANET SOFT S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-139 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Racławicka 15/19
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 700 05 34 +48 _71_ 700 03 93
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  894-29-67-249
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-10-15 Hubert Wochyński Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta PLANET SOFT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PLANET SOFT S.A.
  Tytul Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – obniżenie poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 53-139
  Miasto Wrocław
  Ulica Racławicka
  Nr 15/19
  Tel. +48 (71) 700 05 34
  Fax +48 (71) 700 03 93
  e-mail
  NIP 894-29-67-249
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-10-15
  Rok biezacy 2014
  Numer 9
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.