Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu za II kwartał 2014 roku - uzupełniony Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

15-10-2014 11:19:00 | Kwartalny | EBI | 12/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu uzupełniony raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (korekta raportu raport EBI nr 10/2014 oraz nr 11/2014). Korekta raportu dotyczy uzupełnienia raportu okresowego o dane finansowe zaprezentowane rosnąco w danym roku oraz dane porównywalne.

Pierwotnie, zamieszono nieprawidłowe dane porównywalne z uwagi na dane błędnie wygenerowane z systemu księgowego, a następnie nieprawidłowo zaprezentowano dane finansowe rosnąco za dany rok i dane porównywalne.

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_2Q2014_korekta_15.10.14