Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje o członkach Rady Nadzorczej INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-06-2016 18:33:43 | Bieżący | EBI | 19/2016
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 18/2016 Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu życiorysy Członków Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Informacje o członkach Rady Nadzorczej