Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą PROVECTA IT Spółka Akcyjna (PLFIP0000018)

20-10-2014 10:19:08 | Bieżący | EBI | 14/2014
Zarząd Kampa S.A.("Emitent") informuje, że w dniu 20 października 2014 r. podpisał umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką ICF Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Olaf Grelowski - Prezes Zarządu