Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta Mega Sonic Spółka Akcyjna (PLMGSNC00019)

20-10-2014 16:10:20 | Bieżący | EBI | 46/2014
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu 20.10.2014 zamówienie od Carrefour Polska Sp. z o.o. na dostawę sprzętu multimedialnego na kwotę brutto 669.580,02 EUR. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a Mega Sonic S.A.

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 21 października 2014 r.

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Andrzej Gluza - Prezes Zarządu
  • Marcin Długołęcki - Wiceprezes Zarządu