Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

04-07-2016 17:03:08 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 04 lipca 2016 r. o godz. 15:45 Emitent otrzymał pisemne oświadczenie Pana Janusza Kruka o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Biogened S.A. Pan Janusz Kruk w złożonym oświadczeniu nie wskazał przyczyn rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent