Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 2 kwartał 2016r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-07-2016
Zarząd spółki Assetus S.A. (Emitent), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 2 Kwartał 2016r. wskazanego w Raporcie Bieżącym Spółki nr 2/2016 z dnia 14.01.2016r. ; pierwotnym terminem publikacji ww Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 2 kwartał 2016r. był dzień 15.08.2016r. , po zmianie Raport Kwartalny za 2 Kwartał 2016 r. jednostkowy i skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 27.07.2016r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 2 Kwartał 2016r. ;
Raport Kwartalny za 2 Kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany , zostanie opublikowany 27 lipca 2016r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu