Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. (PLWDBBU00018)

05-11-2014 16:55:44 | Bieżący | ESPI | 20/2014
oRB_ASO: Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

PAP
Data: 2014-11-05

Firma: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. _"Spółka", "Emitent"_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.11.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące wniesienia 981 111 akcji Spółki przez Pretium Investments sp. z o.o. w drodze aportu na rzecz PRS BIS sp. o.o. a następnie przez PRS BIS sp. z o.o. na rzecz PRS sp. z o.o. ska na podstawie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółek PRS sp. z o.o. ska i PRS BIS sp. z o.o. podjętych w dniu 22.10.2014 oraz przeksięgowania akcji w dniu 30 października 2014 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-109 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kiełbaśnicza 28
_ulica_ _numer_
_71_ 341 87 57 _71_ 341 92 35
_telefon_ _fax_
www.wdbsa.pl
_e-mail_ _www_
8971734766 020585812
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Cichecki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Tytul Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie
Sektor
Kod 50-109
Miasto Wrocław
Ulica Kiełbaśnicza
Nr 28
Tel. (71) 341 87 57
Fax (71) 341 92 35
e-mail
NIP 8971734766
REGON 020585812
Data sporzadzenia 2014-11-05
Rok biezacy 2014
Numer 20
adres www www.wdbsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.