Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14.11.2014 roku EDISON S.A. (PLEDSON00018)

06-11-2014 22:20:59 | Bieżący | ESPI | 5/2014
oRB_ASO: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14.11.2014 roku

PAP
Data: 2014-11-06

Firma: EDISON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
EDISON S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14.11.2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 16 października 2014 roku, Zarząd EDISON S.A. _"Spółka"_ informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 listopada 2014 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 listopada 2014 roku, są przeszkody natury organizacyjnej, wynikające z zapisów Art. 415. Kodeksu spółek handlowych, co uniemożliwia podjęcie proponowanych w porządku obrad uchwał.

Zarząd Spółki ponownie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EDISON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EDISON S.A.
Tytul Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14.11.2014 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 30-233
Miasto Kraków
Ulica 28 Lipca 1943 r.
Nr 17A
Tel. +12 425 09 70
Fax +12 425 09 60
e-mail
NIP 676-15-98-008
REGON 351139980
Data sporzadzenia 2014-11-06
Rok biezacy 2014
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.