Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2014 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-11-2014 11:36:50 | Kwartalny | EBI | 13/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny
za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_3Q2014