Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2014 roku Grupa Emmerson Spółka Akcyjna (PLEMRCP00011)

14-11-2014 12:11:12 | Kwartalny | EBI | 25/2014
Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Krajewski - Prezes Zarządu
  • Tadeusz Popławski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

3Q_2014_GEM-14.11.14