Raporty Spółek ESPI/EBI

Prezentacja Spółki ViDiS S.A. Vidis Spółka Akcyjna (PLVIDIS00014)

14-11-2014 17:03:36 | Bieżący | EBI | 23/2014
Zarząd ViDiS S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kapitałowego przedstawia prezentację dla inwestorów, podsumowującą dokonania Spółki, szczegółową analizę wielu aspektów jej działalności oraz kierunki przyszłych działań. Prezentacja zawiera zaktualizowane dane za okres 1.07.2014 - 30.09.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kliczkowski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Prezentacja Spółki - aktualizacja danych o okres od 1.07.2014 do 30.09.2014