Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

25-08-2016 11:23:36 | Bieżący | EBI | 23/2016
Zarząd INVESTEKO S.A.z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że dnia 25 sierpnia 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pani Prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik - Dulewskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 23 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu