Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2014r. 11 bit studios Spółka Akcyjna (PL11BTS00015)

14-11-2014 22:36:39 | Bieżący | EBI | 26/2014
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2014r.


Podstawa prawna : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Miechowski - Prezes Zarządu
  • Bartosz Brzostek - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny 11 BIT STUDIOS SA za III kwartal 2014