Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2014 r. Monday Development Spółka Akcyjna (PLMONDV00015)

14-11-2014 23:59:05 | Kwartalny | EBI | 25/2014
Zarząd Spółki Monday Development SA przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Konrad Matysiak - Prezes Zarządu
  • Piotr Łopatka - Członek Zarządu


Załączniki:

MDV_3Q_2014_skonolidowany_2014-11-14