Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja przez Sąd zmiany Siedziby Spółki INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

26-08-2016 12:40:24 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 sierpnia 2016 roku zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej - miasta Katowice na miasto Świętochłowice.

W związku z powyższym zmianie uległ również adres siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice, na nowy: ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższą zmianę.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

statut spółki_tekst jednolity 26082016