Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedłużenie umowy kredytowej Hefal Serwis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLHFLSW00013)

19-11-2014 13:26:27 | Bieżący | EBI | 49/2014
Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, że zawarł z Alior Bankiem S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego przedłuża się okres obowiązywania umowy do dnia 31.10.2015 r.
Wartość uruchomionego kredytu wynosi 1.500.000,00 zł
Na mocy niniejszego aneksu wykorzystanie limitu będzie systematycznie obniżane, zgodnie z harmonogramem, do poziomu 1.200.000,00 zł na dzień 31.10.2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • ALEKSANDER CIEŚLAR - PREZES ZARZĄDU
  • MIROSŁAWA PŁUŻEK - WICEPREZES ZARZĄDU