Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

22-09-2016 13:52:08 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej; Emitent) podaje do wiadomości, że dnia 22 września 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 968/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta.

Jako dzień pierwszego notowania 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyznaczony został 23 września 2016 r.

Akcje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLIFN4L00018 notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?IFUN4ALL? i oznaczeniem ?IF4?

Uroczystość debiutu odbędzie się o godzinie 11:30 w Sali Notowań GPW.

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Szydło - Wiceprezes Zarządu