Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r. SYMBIO POLSKA S.A. (PLSMBI000013)

25-11-2014 14:55:05 | Bieżący | ESPI | 7/2014
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.

PAP
Data: 2014-11-25

Firma: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 listopada 2014 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 163.295
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 163.295
Udział głosów na tym WZA: 14,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,41%

2. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC _podmiot zależny od SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS_
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 252.727
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 252.727
Udział głosów na tym WZA: 22,56%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,66%

3. EECP I SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 704.314
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 704.314
Udział głosów na tym WZA: 62,87%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,21%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SYMBIO POLSKA S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-635 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Polna 40
_ulica_ _numer_
_22_ 825 99 73 _22_ 825 99 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Piotr Kalaman Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SYMBIO POLSKA S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.
Sektor Handel (han)
Kod 00-635
Miasto Warszawa
Ulica Polna
Nr 40
Tel. (22) 825 99 73
Fax (22) 825 99 73
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-11-25
Rok biezacy 2014
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.