Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014. Szar Spółka Akcyjna (PLSZAR000018)

28-11-2014 12:28:08 | Bieżący | EBI | 24/2014
Zarząd SZAR SA z siedzibą w Częstochowie informuje, że w dniu 27.11.2014r podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów REWIZ w Krakowie , ul. Cystersów 12/39 "Umowę na badanie i ocenę sprawozdania finansowego" za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. Czynność ta wynika z podjętej uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2014r.w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014r.
Biuro Biegłych Rewidentów REWIZ w Krakowie , ul. Cystersów 12/39 wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2703.
Podstawa prawna:
Paragraf nr 3, ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Szymon Rurarz - Prezes Zarządu
  • Dariusz Maszczyk - Członek Zarządu