Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Dyrektora Zarządzającego ,oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

10-10-2016
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że z dniem 10 października 2016r. został powołany w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o z siedzibą w Łochocinie na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pan Krzysztof Pasek.
Pan Krzysztof Pasek jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (10.1999 ? 04.2002). Ukończył również studia uzupełniające na Politechnice Radomskiej, kierunek: ?Logistyka i transport? (10.2004 ? 06.2006). Ponadto ma na swoim koncie studia podyplomowe na kierunku ?Logistyki Międzynarodowej? w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim (10.2007 ? 06.2008). Uzyskał również tytuł Doktora w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania ? Uniwersytet Łódzki (10.2009 ? 06.2012).
Pan Krzysztof Pasek od 2007 r. był związany z firmą Humax Poland Sp. z o. o. Bełchatów ? Operation & Warehouse Manager (Operation Department) gdzie zajmował się m.in.: implementacją i realizacją procesów logistycznych, realizacją założonych celów firmy (MBO), udziałem w tworzeniu budżetu oraz jego realizacją, zarządzaniem zmianami (re-engineering) oraz wdrażaniem procesów logistycznych pod kątem produktywności i efektywności.
Funkcję Prezesa Zarządu Moderndach Sp. z o.o. objęła zaś, Pani Dorota Mariańska będąca Członkiem Zarządu Moderndach Sp. z o.o.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu