Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

02-12-2014 15:50:49 | Bieżący | EBI | 24/2014
LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 02 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać firmę K&F Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
K&F Audit sp. z o.o. wpisana jest na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2946.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
  • Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu