Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego SPC Group Spółka Akcyjna (PLSPRPC00014)

04-12-2014 08:40:44 | Bieżący | EBI | 21/2014
Zarząd spółki SPC Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu w dniu 2 grudnia 2014 r. Listu Intencyjnego o Zastępstwo Inwestycyjne. Strony listu rozpoczęły negocjacje celem zawarcia Umowy o Zastępstwo Inwestycyjne o szacowanej wartości 11 900 000,00 zł dotyczącej budowy budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni użytkowej 5200 m2.

Współpraca stron ma doprowadzić do zawarcia Umowy o Zastępstwo Inwestycyjne do dnia 31.12.2014 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem 1 grudnia 2014 r. rozpoczął tworzenie nowego projektu pod nazwą Premium House, którego celem będzie realizacja inwestycji budowlanych w ramach umów o zastępstwo inwestorskie, jakie Emitent będzie pełnił na rzecz innych podmiotów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu"


  • Jakub Raksimowicz - Prezes Zarządu