Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

31-10-2016 12:33:12 | Bieżący | EBI | 26/2016
Zarząd INVESTEKO S.A.z siedzibą w Świętochłowicach ("Spółka") informuje, że dnia 31 października 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Romana Pęcherza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 25 października 2016 r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu