Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 4 grudnia 2014 r. EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna (PLVRTLV00019)

04-12-2014 21:28:03 | Bieżący | EBI | 33/2014
Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w Warszawie dnia 4 grudnia 2014 r.

Jednocześnie Emitent informuje, ze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 6. g) planowanego porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez NWZ VIV 4 grudnia 2014 r.