Raporty Spółek ESPI/EBI

VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

05-12-2014 14:41:24 | Bieżący | EBI | 58/2014
Zarząd Verbicom S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna:

VERSIM S.A. otrzymała zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych, będącej Partnerem Extreme Networks na terenie Polski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta z branży edukacyjnej. Zakres zamówienia obejmuje przełączniki sieciowe oraz system zarządzania wraz z pakietem usług serwisowych.

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w dolarach amerykańskich i przy obecnym kursie tej waluty przekracza kwotę 260.000,-złotych.

Termin realizacji zamówienia określono jako IV kwartał 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect."


  • Bolesław Zając - Prezes Zarządu