Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych STAR FITNESS S.A. (PLSTRFT00011)

08-12-2014 13:52:26 | Bieżący | ESPI | 7/2014
oRB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2014-12-08

Firma: STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_art_160_Sebastian_Gazda_08_12_2014.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-12-08
  Skrócona nazwa emitenta
  STAR FITNESS S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 08.12.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Sebastiana Gazdy – Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu przez niego akcji Star Fitness S.A.

  Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_art_160_Sebastian_Gazda_08_12_2014.pdf Zawiadomienie art. 160 Sebastian Gazda

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  STAR FITNESS S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  61-144 Poznań
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Bolesława Krzywoustego 72
  _ulica_ _numer_
  +48 61 853 30 02 +48 61 853 34 19
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-12-08 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Sebastian Gazda


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta STAR FITNESS S.A.
  Tytul Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 61-144
  Miasto Poznań
  Ulica Bolesława Krzywoustego
  Nr 72
  Tel. +48 61 853 30 02
  Fax +48 61 853 34 19
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-12-08
  Rok biezacy 2014
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.