Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny iFun4all S.A. za III kwartał 2016 roku IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

07-11-2016 19:30:29 | Kwartalny | EBI | 4/2016
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU