Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu EBI 25/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

08-11-2016 18:20:35 | Bieżący | EBI | 27/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach ("Emitent") informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego EBI 25/2016 z dnia 27.10.2016 roku.

Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej w odniesieniu do terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku.
Termin podany przed korektą to 15 listopad 2016 roku.
Termin po korekcie to 14 listopad 2016 roku.

Poprawna treść raportu brzmi:

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Świętochłowicach niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku - pierwotny termin publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2016 r. przypadał na dzień 10 listopada 2016 r. Emitent ustala nowy termin publikacji raportu na dzień 14 listopada 2016 r.

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu