Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 r. wraz z projektami uchwał INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

09-11-2016 13:26:02 | Bieżący | EBI | 28/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (?Spółka?) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał NWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika