Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

10-12-2014 12:24:01 | Bieżący | ESPI | 7/2014
oRB-W_ASO: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2014-12-09

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_Lonstrom.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-12-09
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Lonstrom Investments Limited zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki APANET S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_Lonstrom.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-073 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Św. Antoniego 7
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971780588
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-12-10 Piotr Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-12-10 Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Sektor
  Kod 50-073
  Miasto Wrocław
  Ulica Św. Antoniego
  Nr 7
  Tel. +48 (71) 783 29 30
  Fax +48 (71) 783 29 31
  e-mail
  NIP 8971780588
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-12-09
  Rok biezacy 2014
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.