Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 PlastPack Company Spółka Akcyjna (PLPSTCM00017)

10-12-2014 14:25:27 | Bieżący | EBI | 23/2014
Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §31 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprowadzania jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok 2014. Wybranym biegłym rewidentem jest firma MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 13c m 85, 02-791 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3635. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Władysław Kraska - Prezes Zarządu
  • Andrzej Krakówka - Wiceprezes Zarządu