Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

10-11-2016 16:42:35 | Bieżący | EBI | 17/2016
Zarząd spółki BIOGENED S.A. (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., informuje, iż uległ zmianie termin publikacji raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2016 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień 15 listopada 2016 r., zostaje zmieniona na dzień 14 listopada 2016 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu