Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-11-2016 14:09:05 | Kwartalny | EBI | 18/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2016