Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za listopad 2014 MakoLab Spółka Akcyjna (PLMKLAB00023)

12-12-2014 15:56:44 | Bieżący | EBI | 40/2014
Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za listopad 2014 r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MakoLab raport miesieczny listopad 2014