Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

14-11-2016 14:34:51 | Kwartalny | EBI | 29/2016
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport jednostkowy i skonsolidowany Investeko SA za III kwartał 2016