Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za listopad 2014 r. Merit Invest Spółka Akcyjna (PLMRTIN00011)

12-12-2014 17:07:04 | Bieżący | EBI | 26/2014
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W listopadzie 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-11-12 RB 24/2014 Raport miesięczny za październik 2014 r.
- 2014-11-14 RK 25/2014 Raport za III kwartał 2014 r

W listopadzie 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- 2014-11-26 RB_ASO 8/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2014-11-26 RB_ASO 9/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2014-11-28 RB_ASO 10/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3975 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec listopada 2014).

Emitent prowadził analizę dotychczasowych rozmów z potencjalnymi partnerami i postanowił kontynuować negocjacje z dwoma podmiotami.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014r.

  • Mirosław Stępień - Prezes Zarządu