Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r. IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (PLIPODS00014)

18-12-2014 17:30:30 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.

PAP
Data: 2014-12-18

Firma: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej _…_, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. _Spółka_ przedstawia informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2014 roku:
- INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadała 540.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 540.500 głosów, co stanowiło 66,20% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Jarosław Ostrowski posiadał 157.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 157.000 głosów, co stanowiło 19,23% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 11,80% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Edmund Kozak posiadał 119.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.000 głosów, co stanowiło 14,57% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
IPO Doradztwo Strategiczne S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-570 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Wyzwolenia 14 31
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 412 36 48
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-18 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak
2014-12-18 Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu Łukasz Piasecki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-570
Miasto Warszawa
Ulica Al. Wyzwolenia 14
Nr 31
Tel. +48 (22) 412 36 48
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-12-18
Rok biezacy 2014
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.