Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-11-2016
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, przesyła informację do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka wypowiedziała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy przez KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) z siedzibą w Kielcach.
Umowa została wypowiedziana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu