Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Prezesa Zarządu Seka Spółka Akcyjna (PLSEKA000010)

19-12-2014 20:48:44 | Bieżący | EBI | 23/2014
Zarząd SEKA S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2014 r. pan Maciej Sekunda złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r. Decyzja o rezygnacji została podjęta w związku z przejściem na emeryturę i planem wejścia w skład Rady Nadzorczej SEKA S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Sekunda - prezes zarządu