Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie terminu publikacji Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

02-12-2016
W związku z nieprzekazaniem przez spółkę w terminie raportu okresowego za III kwartał tego roku, Zarząd wyjaśnia , że nastąpiło to z powodu pomyłki pisarskiej. Termin publikacji wspomnianego raportu został wskazany w harmonogramie publikacji raportów okresowych w roku 2016 , opublikowanym Raportem Bieżącym nr 2/2016 z dnia 14.01.2016r. i został określony na dzień 15.11.2016r. z powodu błędu pisarskiego.

Podstawa prawna : &16a Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31.03.2010r.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu