Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o istotnej wartości . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

01-10-2010
Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , że w dniu wczorajszym tj. 30.09.2010 r. , spółka Assetus S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , w celu prowadzenia poprzez spółkę Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. działalności związanej m/in. z obrotem złotem dewizowym , po uprzednim uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez NBP .

Podstawa prawna : par. 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu . Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect .

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu