Raporty Spółek ESPI/EBI

Strategia działalności Grupy Kapitałowej Nemex S.A. Nemex Spółka Akcyjna (PLNEMEX00010)

23-12-2014 10:24:18 | Bieżący | EBI | 66/2014
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", ?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dokument ?Strategia działalności Grupy Kapitałowej Nemex S.A. w roku 2015 i kolejnych latach?. Wskazano w nim główne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Nemex S.A. w nadchodzących latach, wśród których znalazły się:
1. Wymiana oświetlenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz na rzecz osób prawnych i fizycznych,
2. Budowa mieszkań komunalnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,
3. Budowa elektrowni wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz obrót energią elektryczną,
4. Obrót paliwami ciekłymi oraz gazem LPG i LNG.

Zarząd dołoży wszelkich starań, aby prowadzone przez Grupę Kapitałową Nemex S.A. działania przyczyniły się do istotnego wzrostu wartości wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Milecki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Strategia Grupy Kapitałowej Nemex S.A. na rok 2015 i następne