Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 grudnia 2016 roku. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

07-12-2016 13:10:11 | Bieżący | EBI | 30/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez NWZ 7.12.2016