Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLKPHUS00018)

23-12-2014 17:36:16 | Bieżący | EBI | 33/2014
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Barlinku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pana Grzegorza Kubicy z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. Pan Grzegorz Kubica nie podał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Grzegorz Kopaczewski - Prezes Zarządu