Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

22-12-2016 13:00:55 | Bieżący | EBI | 21/2016
BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że Emitent w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisał umowę z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę KIBR pod numerem 572, której przedmiotem jest zbadanie i ocena sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu