Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

10-01-2017 10:17:29 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że dnia 9 stycznia 2017 roku Pan Arkadiusz Primus działając jako Uprawniony Akcjonariusz Spółki na podstawie §9a pkt 1a powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Panią Elżbietę Świerk
Panią Joannę Krajewską

W załączeniu informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu
  • Justyna Pogan - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Informacje o Członku RN - E. Świerk

Informacje o Członku RN - J. Krajewska