Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 Braster Spółka Akcyjna (PLBRSTR00014)

08-01-2015 14:54:38 | Bieżący | EBI | 1/2015
Treść:
Zarząd spółki BRASTER S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach:
Raporty kwartalne :
1) Raport za IV kwartał 2014 r. ? w dniu 13 lutego 2015 r.
2) Raport za I kwartał 2015 r. ? w dniu 14 maja 2015 r.
3) Raport za II kwartał 2015 r. ? w dniu 13 sierpnia 2015 r.
4) Raport za III kwartał 2015 r. ? w dniu 13 listopada 2015 r.

Raport Roczny za rok 2014 ? w dniu 29 maja 2015 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wskazanych powyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marcin Halicki - Prezes Zarządu
  • Konrad Kowalczuk - Prokurent