Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. EGB Investments Spółka Akcyjna (PLEGBIV00012)

09-01-2015 11:41:19 | Bieżący | EBI | 1/2015
EGB Investments S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:

a) Raport kwartalny:
raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 13 maja 2015 r.
raport kwartalny za II kwartał 2015 roku ? 6 sierpnia 2015 r.
raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 5 listopada 2015 r.
raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku ? 10 lutego 2016 r.

b) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
raport roczny za 2014 rok ? 3 czerwca 2015 r.

c) Raporty miesięczne:
raport za styczeń 2015 roku ? 4 lutego 2015 r.
raport za luty 2015 roku ? 10 marca 2015 r.
raport za marzec 2015 roku ? 8 kwietnia 2015 r.
raport za kwiecień 2015 roku ? 13 maja 2015 r.
raport za maj 2015 roku ? 9 czerwca 2015 r.
raport za czerwiec 2015 roku ? 7 lipca 2015 r.
raport za lipiec 2015 roku ? 6 sierpnia 2015 r.
raport za sierpień 2015 roku ? 8 września 2015 r.
raport za wrzesień 2015 roku ? 6 października 2015 r.
raport za październik 2015 roku ? 5 listopada 2015 r.
raport za listopad 2015 roku ? 8 grudnia 2015 r.
raport za grudzień 2015 roku ? 12 stycznia 2016 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

PODSTAWA PRAWNA: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Matela - Prezes Zarządu
  • Jolanta Małgorzata Niewiarowska - Wiceprezes Zarządu