Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji serii R w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. EGB Investments Spółka Akcyjna (PLEGBIV00012)

09-01-2015 11:45:22 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 9 stycznia br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu 42 sztuk obligacji imiennej serii R o łącznej wartości nominalnej 1,26 mln zł wraz z odsetkami.

Seria R była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 50/2014 z 10 lipca 2014 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Matela - Prezes Zarządu
  • Jolanta Małgorzata Niewiarowska - Wiceprezes Zarządu