Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r. ELECTROCERAMICS S.A. (PLGPFCS00018)

12-01-2015 18:31:19 | Bieżący | ESPI | 5/2015
oRB: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.

PAP
Data: 2015-01-12

Firma: ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-12
Skrócona nazwa emitenta
ELECTROCERAMICS S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:


Zarząd spółki Electroceramics spółka akcyjna _"Spółka"_, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 stycznia 2015 r. roku posiadali następujący akcjonariusze:

1_ IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie, która dysponowała 1.057.805.813 akcjami, z których przysługiwało 1.057.805.813 głosów, co stanowiło 77,34% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 64,22% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2_ CALLYSTO HOLDINGS LLC z siedzibą w Delaware, USA, która dysponowała 181.042.200 akcjami, z których przysługiwało 181.042.200 głosów, co stanowiło 13,24% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,99% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3_ LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku, która dysponowała 91.258.192 akcjami, z których przysługiwało 91.258.192 głosów, co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,54% ogólnej liczbie głosów w Spółce.4_ Małgorzata Sławińska, która dysponowała 1.000.000 akcji, z których przysługiwało 1.000.000 głosów, co stanowiło 16,55% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 11,20% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ELECTROCERAMICS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-125 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kasztanowa 3A-5
_ulica_ _numer_
_71_ 79 11 600 _71_ 79 11 606
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992627260 020638951
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-12 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ELECTROCERAMICS S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-125
Miasto Wrocław
Ulica Kasztanowa
Nr 3A-5
Tel. (71) 79 11 600
Fax (71) 79 11 606
e-mail
NIP 8992627260
REGON 020638951
Data sporzadzenia 2015-01-12
Rok biezacy 2015
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.